ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

คุณภาพการศึกษาระดับสากล

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ (Regent's International School Bangkok) จัดระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติด้วยหลักสูตรแบบองค์รวมของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร International Baccalaureate โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) อายุ 2 - 18 ปี แบบประจำ (อยู่หอพัก) และไป-กลับ 

เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าในประเทศไทย เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในระดับภูมิภาคที่อยู่ภายใต้เครือข่ายองค์กรระดับโลก Round Square ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เลือกเฟ้นโรงเรียนที่ผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีความรู้ทางวิชาการโดดเด่นและยังผสานความมีคุณธรรมและจริยธรรม

ทำไมต้องหลักสูตรสหราชอาณาจักร

โรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะหลักสูตรอังกฤษมีจุดเด่นที่ตรงใจพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยด้วยความที่มีความใกล้เคียงกับแนวทางการเลี้ยงดูบุตรหลานของพ่อแม่สมัยใหม่ในปัจจุบัน ในขณะที่พ่อแม่ชาวต่างชาติก็ไว้ใจหลักสูตรนี้ เพราะมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วโลก  โดยการเรียนการสอนใช้หลักสูตรอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษที่เริ่มสอนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาลควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยการเล่นและเน้นการสร้างนิสัยรักการอ่าน

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ชาวไทยหลายท่านชื่นชอบก็คือการที่โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษมีการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่จะช่วยให้เด็กๆอยู่ในกรอบอย่างพอเหมาะพอดีคล้ายกันกับการสั่งสอนระเบียบวินัยในแบบพ่อแม่ชาวไทยรุ่นใหม่ และยังมีการอบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตามกฎระเบียบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

 
44.jpg

INTERNATIONAL BACCALAUREATE คืออะไร

คุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยกับคำว่าหลักสูตร IB แต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ ทั้งนี้ IB เป็นคำย่อมาจาก International Baccalaureate ที่ถือกำเนิดจากองค์กร International Baccalaureate Organization หรือ IBO เป็นหลักสูตรที่มีการนำมาใช้ในกว่า 125 ประเทศทั่วโลก และเป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย 3 ระดับ โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเลือกใช้หลักสูตร IB ทั้งสามระดับหรือเลือกแค่เพียงระดับใดระดับหนึ่งก็ได้
สำหรับในประเทศไทยแล้ว หลักสูตร IB มักจะหมายถึง หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์เลือกใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเน้นความรู้วิชาการที่เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ และยังรวมถึงการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ และปลูกฝังการมีจิตอาสา ซึ่งล้วนเป็นการสั่งสมคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทั่วโลก

 

คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ

สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติก็คือคณะครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์เลือกเฟ้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยครูของเราทุกท่านจะต้องมีใบประกาศนียบัตร Qualified Teacher Status (QTS)

ด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบันระดับโลกและผลงานความสำเร็จของนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพที่เป็นที่นิยมจากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นสถานศึกษาที่ผลิตเยาวชนคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย

2(23)_edited.jpg
 

แผนกรับสมัครนักเรียน ยินดีต้อนรับท่านสู่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

 

ABOUT US

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ หนึ่งในแบบฉบับของโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นบ้านของผู้นำที่ดีในอนาคตและมุ่งสร้างความสุขในการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เปิดเทอมเดือนสิงหาคมปีการศึกษาค.ศ 2020-2021 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Pre-Nursery - Year 13) อายุ 2-18 ปี เป็นโรงเรียนแบบอยู่หอพักประจำและไป-กลับ ใช้หลักสูตรการสอนระบบอังกฤษและมีจำนวนนักเรียนสัดส่วนต่อห้องที่ไม่สูงมากนัก ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้เป็นอย่างดี สำหรับหลักสูตรของระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาถือว่ามีความสำคัญในการสร้างพื้นฐานการเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลคือ IGCSE และ IB Diploma ด้วยคุณภาพการสอนที่ดีเยี่ยมมีผลสำรวจความสำเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ University of Oxford, University of Cambridge, University College London, London School of Economics, Imperial College London, Cornell University, The University of Chicago, University of California Berkeley  และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

เนื่องจากการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานสักแห่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก แผนกรับสมัครนักเรียนจึงพร้อมทำหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาท่าน ท่านสามารถโหลดข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสมัคร ค่าเล่าเรียน ทำเลที่ตั้งและการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนล่วงหน้าเพื่อทำการนัดหมาย ได้ทางอีเมล์ admissions-bkk@regents.ac.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข  02-957-5777 ต่อ  222 หรือ 202, 092 362 8888, Line@regentsschoolbkk

 
 

601/99 Pracha Uthit Rd, Khwaeng Wang Thonglang, Khet Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube

©2021 by Regent's International School Bangkok.