English

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์  -   โดยสังเขป
 
  IB Options 2003 Course Guide

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มี 2 สาขาด้วยกัน สาขาพัทยาเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำกินนอนและไป-กลับ ซึ่งตั้ง อยู่ก่อน ถึงตัวเมืองพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร และโรงเรียนเดอะรีเจ้นท์สาขากรุงเทพ ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกเหม่งจ๋าย ไม่ไกลจาก ทางด่วนและถนนพระราม 9 โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย โดยใช้หลักสูตร กระทรวงศึกษาของประเทศอังกฤษ

และสอนโดยครูที่มีคุณภาพทางโรงเรียนรับสมัครครูจากประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และ บางส่วนจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนมัธยมปลายหลักสูตร IGCSE และ IB สามารถย่นระยะ เวลาสำหรับผู้ที่ประสงค์ จะต่อระดับ มหาวิทยาลัยได ้มากถึง 1 ปีเต็ม อีกทั้งทางโรงเรียนยังเสนอโปรแกรมต่าง ๆ อีกมากมาย โรงเรียนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนานาชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรองจากสถาบัน รับรองคุณภาพ WES ประเทศอังกฤษ อีกทั้งสถานทูตอังกฤษได้รับรองให้บุตรหลานของ เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษ ข้ามาเรียน ที่โรงเรียนเราได้

The Round Square Association

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของ The Round Square Association ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วโลกเพียง 48 โรงเรียนได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก นอกจากเน้นความสามารถในการเรียนยังมุ่งมั่นที่ จะสอนนักเรียนให้เข้าใจ ถึงชีวิตที่แท้จริง และพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจของการที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ที่ด้อย โอกาสกว่าทั้งในประเทศและ นอกประเทศเราเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกที่ได้รับให้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งมีพระมหากษัตริย ์คอนสแตนติส แห่งกรีซเป็นประธาน และเจ้าฟ้าชายแอนดรูแห่งอังกฤษเป็นองค์อุปถัมภ์ร่วม
FOBISSEA

ทางโรงเรียนได้เป็นสมาชิกของ Federation of British International Schools in East and Southeast Asia (FOBISSEA) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาได้จัดขึ้นระหว่าง 20 สมาชิกโรงเรียนในสมาคม FOBISSEA ในปีที่ผ่านมาโรงเรียน นานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ได้ร่วมเข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาที่จัดขึ้นในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และแข่งขันระดับประถมศึกษา ที่บรูไนและได้เหรียญทองและเหรียญเงินมามากมาย นักเรียนมีประสบการณ์ระดับต่างประเทศมากขึ้น

โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียน

เราได้เข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและออสเตรเลียระหว่างปีมีนักเรียนของเรา ประมาณ 20 คน ได้แลกเปลี่ยนนักเรียนจำนวนพอ ๆ กันกับ Burgess Hill School และ Oakwood School ในอังกฤษ และ Ballarat and Clarendon College และ Mowbray College ในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนได้ประสบการณ์ กับการเรียนการ อยู่ในประเทศ อังกฤษและออสเตรเลียนานตั้งแต่ 3-5 สัปดาห

Global Connect (GC)

ทางโรงเรียนได้จัดโครงการ Global Connect โดยรับนักเรียนจากประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก นักเรียนเหล่านี้ผ่าน การคัดเลือกของรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่มีศักยภาพเป็นผู้นำของประเทศต่าง ๆ มาเรียนรวมกัน กับนักเรียนอื่นอีก 27 ประเทศที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ปัจจุบันมีนักเรียนทุน Global Connect จาก 5 ประเทศรวม 24 คน ดังนี้ ประเทศเอสโตเนีย บัลกาเรีย สโลวาเกีย อาร์เมเนีย และประเทศเช็ค  
 
การช่วยเหลือผู้อื่น

ทางโรงเรียนได้สร้างโอกาสให้นักเรียนของเราได้เข้าร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าในท้องถิ่นที่ถุรกันดาร เช่น บ้านทรัพย์เจริญในจังหวัดนครราชสีมา, โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในตลาดสดนาเกลือ, การทำความสะอาดชายหาด, เยี่ยมเด็กกำพร้า คลังรองเท้า, และสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนประชาบาลท้องถิ่น

ศูนย์ศึกษาเกาะช้าง

โรงเรียนสร้างศูนย์กิจกรรมศึกษาที่เกาะช้าง 2 อาคาร การเรียนรู้ที่นั่นประกอบด้วยการศึกษาการอยู่ร่วมกัน และการช่วยเหลือกัน รวมทั้งการออกกำลัง พายเรือ เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมป่าและทะเล ฝึกหัดการเป็นผู้นำและ รู้จักช่วย เหลือตัวเองทุกอย่างตั้งแต ่เช้าถึงเข้านอน หัดตกปลา ปลูกผัก ทำกับข้าว ทำการบ้าน กวาดบ้าน เก็บขยะ และหัดการเดินเขาอย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยมีครูดูแลในอัตราส่วนประมาณ 4 ต่อนักเรียน 16 คน

นักเรียนประจำ

ที่สาขาพัทยาของเรา รับเด็กนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป และจะได้รับการดูแลจากครูชาวอังกฤษและ ออสเตรเลียที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาอย่างดี ปรัชญาของการอยู่ประจำเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ โรงเรียน เรามีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเลิศและกว้างขวาง และมีความปลอดภัยที่ดีมาก ทั้งนี้ ยังมีสนามฟุตบอลรักบี้ขนาดใหญ่, สระว่าย น้ำ , โรงยิมขนาด 2 สนามบาสเก็ตบอล, สนามเทนนิส ฯลฯ ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถใช้ในการเล่นกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ทางโรงเรียน ได้จัดโปรแกรมเหมือนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ปรัชญาของโรงเรียนประจำก็คือให้นักเรียนได้เรียน รู้ชีวิต ของการ อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดครูที่มีคุณภาพ และมีความเข้าใจ ในความต้องการของนักเรียนประจำจึงให้ความอบอุ่นเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของตนเองเกือบ 24 ชั่วโมง

Academic Excellence
 

เมื่อปีที่ผ่านมา นักเรียนของเราที่เรียน A level ชื่อ Dawn Chan ได้สามารถเข้าเรียนที่ University of Michigan, Ann Harbor โดยที่ทางมหาวิทยาลัยได้เทียบโอนให้ถึง 20 หน่วยกิต ในปี 2002 คะแนนผ่านระดับ A ถึง C ของการสอบ A level ของนักเรียนของเรา ได้ถึง 68% เปรียบเทียบกับผลการสอบระดับประเทศของประเทศต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งได้ใน ระดับ เฉลี่ย 53.9%

ผลการสอบของระดับ IGCSE สองปีที่ผ่านมาก็เช่นกัน ทางนักเรียนของเรามีผลการสอบที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เด็กนักเรียนชาวเกาหลี ชื่อ Jee Woon Hwang ซึ่งสามารถสอบผ่าน IGCSE ได้ใน Grade A รวมทั้งสิ้น 8 วิชาด้วยกัน และที่น่าภูมิใจที่สุด คือ ในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง Jee Woon Hwang ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเราเมื่อสามปีที่แล้ว ในโปรแกรม ESL เขาเลือกสอบ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ First Language และสามารถสอบผ่านได้ใน Grade A นอกจากนี้แล้ว ในปี 2002 ผลการสอบทั้งหมด A-C นักเรียน IGCSE ของเราสามารถสอบได้คะแนนในเกณฑ์ที่ดีมากคือ 78% เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการสอบของประเทศในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 57.1%

ในภาค Summer ของปี 2002 Jee Woon ก็สามารถสอบได้ A ถึง 5 วิชา ในระดับ A Level นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและภาคภูมิใจมาก อันที่จริงแล้ว ทาง Oxford University มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่เพียง A สำหรับ 3 วิชาเท่านั้น เพื่อผ่านเข้าศึกษาที่ Oxford University Jee Woon ได้รับเชิญให้ไปเรียนต่อที่ St. Hilda's College, Oxford University เป็นที่ประจักษ์แล้วว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องไปศึกษาถึงประเทศอังกฤษ จึงจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับ โลกได้

 

       อาจารย์ใหญ:่   มิสซิส แพรทริเชีย  เมทั่ม   
อาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนโรดีน ที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ

2-04-03

TOP

The Regent's School - Thailand
Bangkok: Pattaya:
592 Pracha-Uthit Road, P.O.Box 33, Naklua,
Huai Kwang, Bangkok 10310 Banglamung, Chonburi 20150
Tel : 662-690-3777
Fax : 662-690-3778
Tel : 66-38-734-777
Fax : 66-38-734-778
  E-mail : enquiry@regents.ac.th
  Website : www.regents.ac.th